Ochrona danych

Ochrona danych2020-03-04T22:04:00+01:00

Szanowny kliencie,

w związku z wprowadzeniem do stosowania przepisów RODO przesyłamy Państwu krótka informację na temat danych osobowych przetwarzanych przez MMNET

Komu możemy udostępnić Twoje dane?2020-02-19T16:35:52+01:00

MMNET może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem telekomunikacyjnym organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami w internecie. MMNET może udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych.

Twoje dane nie będą przekazywanie przez MMNET do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. Zainteresowania, płeć, wiek, bycie studentem lub osoba pracująca.

Długość przechowywania danych osobowych2020-02-19T16:35:02+01:00

Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

Gwarancja spełnienia przez MMNET wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych2020-02-19T16:36:24+01:00

– prawo dostępu i sprostowania danych ( informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania ) : jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych : jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale MMNET ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez MMNET czy Twoje żądanie jest uzasadnione.

– prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli

  • Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

– masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez MMNET danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

– możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że MMNET usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.

Cel przetwarzania Twoich danych2020-02-19T16:32:25+01:00

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą w celu wykonywania usług telekomunikacyjnych. Twoje dane tkj. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer IP,numer PESEL, numer NIP są niezbędne w celu :

– umożliwienia prawidłowego świadczenia usług telekomunikacyjnych, zapewnienia prawidłowej obsługi technicznej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej.

– obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,

– prowadzenia danych statystycznych,

– zapewnienia zasady rozliczalności,

– potrzebne nam przechowywanie Twoich danych także dla celów podatkowych i księgowych.

Informacje podstawowe2020-02-19T16:31:43+01:00

Administratorem danych osobowych jest MMNET z siedzibą w Pogórska Wola 172K. Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacja umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie drogą elektroniczną lub adres pocztowy

Nasza siedziba
Pogórska Wola 172K

Kontakt
14 692 64 77

Pracujemy
Po-Pt 09:00 – 16:00

Napisz do nas
W gotowości 24h